MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

TARAFLAR

Satıcı: Asterion Global Tekstil A.Ş. onlinesales@asterionglobal.com

Alıcı: [Alıcı Adı Soyadı] [Alıcı Adresi] [Alıcı İletişim Bilgileri]

KONU

Bu sözleşme, alıcının aşağıda belirtilen ürün(ler)i satın almak amacıyla satıcı tarafından işletilen e-ticaret sitesi üzerinden gerçekleştirdiği mesafeli satış işlemlerini düzenlemektedir.

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN(LER)

Ürün(lerin) adı:

Adet:

Fiyatı:

Toplam tutar:

ÖDEME ŞEKLİ

Alıcı, sözleşme konusu ürün(ler) için belirtilen toplam tutarı [Ödeme Şekli] ile ödeyecektir.

TESLİMAT

Satıcı, siparişin alınmasını müteakip, ürün(ler)i belirtilen adrese teslim etmekle yükümlüdür. Teslimat süresi [Teslimat Süresi] olarak belirlenmiştir.

CAYMA HAKKI

Alıcı, sözleşme konusu ürün(ler)i teslim aldıktan sonra [Cayma Süresi] içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkını kullanmak isteyen alıcı, yazılı bildirimde bulunarak ürün(ler)i iade edebilir.

İADE VE İPTAL KOŞULLARI

Cayma hakkı süresi içerisinde iade edilen ürün(ler)in bedeli, alıcının ödeme şekline uygun olarak [İade Süresi] içinde iade edilecektir.

Ürün(ler)in iadesi, alıcının hatalı veya ayıplı olduğunu belirttiği durumlar haricinde, ürün(ler)in kullanılmamış, ambalajının açılmamış ve hasar görmemiş olması şartına bağlıdır.

Alıcı, ürün(ler)i iade etmek için satıcının belirttiği iade adresine göndermekle yükümlüdür.

İade kargo ücreti, alıcıya aittir.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu sözleşmeyle ilgili çıkabilecek her türlü ihtilafların çözümünde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. İhtilafların çözümünde İstanbul (veya YÜRÜRLÜK Bu sözleşme, alıcının e-ticaret sitesi üzerinden sipariş vermesiyle birlikte yürürlüğe girecektir.

ONAY VE KABUL Alıcı, işbu mesafeli satış sözleşmesini okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

[YÜRÜRLÜK Bu sözleşme, alıcının e-ticaret sitesi üzerinden sipariş vermesiyle birlikte yürürlüğe girecektir.

ONAY VE KABUL Alıcı, işbu mesafeli satış sözleşmesini okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

Satıcı: [Satıcı Adı, İmza, Tarih] 

Alıcı:  [Alıcı Adı, İmza, Tarih]