GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

Essential Towel olarak, kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması hususuna büyük önem vermekteyiz. Bu nedenle, web sitemizi ziyaret ettiğinizde veya bizimle iletişime geçtiğinizde, kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, kullanılması, aktarılması ve saklanması konusunda aşağıda belirtilen hususları kabul etmiş sayılmaktasınız.

Kişisel Verilerinizin Toplanması ve İşlenmesi

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde veya bizimle iletişime geçtiğinizde, bize verdiğiniz veya bizim tarafımızdan otomatik olarak toplanan bazı kişisel verileriniz bulunmaktadır. Bu kişisel veriler şunları içerebilir:

 • Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz gibi iletişim bilgileriniz
 • Web sitemizde yaptığınız alışverişlerde kullandığınız ödeme bilgileriniz
 • Web sitemizi kullanırken oluşturduğunuz kullanıcı hesabınızın şifresi ve tercihleriniz
 • Web sitemizi ziyaret ederken kullandığınız cihazın IP adresi, tarayıcı tipi, işletim sistemi gibi teknik bilgiler
 • Web sitemizde gezinme davranışlarınız, ilgi alanlarınız, tercihleriniz ve istatistiksel veriler

Kişisel verileriniz, web sitemizin işleyişini sağlamak, sizlere daha iyi hizmet sunmak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, pazarlama faaliyetleri yürütmek, talep ve şikayetlerinizi değerlendirmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve mevzuata uygun şekilde hareket etmek amacıyla KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Saklanması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve yasal sınırlar çerçevesinde Essential Towel’in bağlı olduğu Asterion Global şirketi ile paylaşılabilmektedir. Ayrıca kişisel verileriniz, web sitemizin altyapısını sağlayan hizmet sağlayıcılarına, ödeme sistemleri ile işbirliği yaptığımız kuruluşlara, kargo şirketlerine ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili mevzuatın öngördüğü süreler boyunca veya işlenme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanmaktadır. Saklama süresinin sona ermesi veya işlenme amacının ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte talebinizi içeren dilekçenizi, Kocatepe Mahallesi, Şehir Parkı Caddesi No:91, 34045 Bayrampaşa/İstanbul adresine şahsen elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya KVKK tarafından belirlenen diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz.

Gizlilik Politikamızda Değişiklikler

Essential Towel, gizlilik politikasında zaman zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikler web sitemizde yayınlanacak ve sizlere bildirilecektir. Gizlilik politikamızın güncel halini web sitemizden takip edebilirsiniz.

İletişim

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru, görüş ve önerilerinizi bize info@asterionglobal.com adresinden iletebilirsiniz.